Člověk je jako pampeliška. Během našeho růstu a vývoje máme různá stadia, nabíráme různé podoby. Umíme být zakuklení a pokroucení. Umíme zářit a být vidět. Máme různé části, které se hodí k různým věcem. A jsme-li nuceni během našeho života některé naše danosti, dary či vrstvy odstranit nebo skrývat - ať už vědomě či zcela nevědomě - nejsme celiství a v našem životě stále něco chybí... Pak nenacházíme vnitřní klid, spokojenost a naplnění.