hlubinná imaginace

Na hlubinnou imaginaci lze nazírat z různých stran. Byla vyvinuta Dr. Eligiem Stephenem Gallegosem, vycházejícím z C. G. Junga. Pro více informací můžete navštívit jeho webové stránky nebo projít některou z jeho knih, např. zde.

Je úspěšnou terapeutickou metodou, která je využívána pro stabilizaci a léčbu akutních i dlouhodobých psychických stavů. Stejně dobře je využívána pro práci s fyzickými obtížemi psychosomatické povahy nebo léčbu drogových závislostí. Velmi hojivá je při práci s traumatem či depresemi.

Zásadní charakteristikou této metody je možnost nahlédnutí sebe sama, svých zranění a vzorců skrze vlastní vnitřní inteligenci. Dává nám možnost "cesty domů", najití "továrního nastavení". Je proto také moudrým a krásným nástrojem poznání sebe sama, svých daností, darů, stínů; poznání, pojmenování a léčbu svých zranění. Vede nás k odpuštění, přijetí situace, nalezení řešení a východisek. Je nám velkou oporou ve zlomových životních momentech a svízelných situacích.

Stejně tak nápomocná je i v situaci, kdy hledáme sebe sama. Ptáme se, co je vlastně naším smyslem tady, co máme dělat, kudy se vydat, jak se rozhodnout. Pomáhá nám najít vlastní vnitřní oporu, zdroj osobní životní síly, odpovědi na naše otázky. Pomůže nám proplout temnou nocí duše či vodopády středních let. Doprovodí nás v těžké životní situaci, pomůže zacelit rány i stará zranění. Z naší strany je potřeba ochota to zkusit, důvěra a čas.

jak probíhá sezení neboli "cesta"

Hlubinná imaginace je velmi osobní cestou k celistvosti každého z nás. 

Nejdříve se společně naladíme, usadíme, zjistíme, s čím přicházíte. Můžeme mluvit déle nebo úplně krátce, záleží na Vaší potřebě. Uděláte si pohodlí, zavřete oči, jako byste chtěli meditovat. 

Společně procházíme úvodní relaxací a postupně vstupujete do svého hlubokého nitra, kde potkáváte průvodce pro danou cestu. Jen on přesně ví, co se má stát, co tam je připraveno pro Vaše léčení, růst a vlastní pochopení.

Vnitřní průvodce Vás provází Vaším vnitřním světem, vy s ním komunikujete, reagujete na něj a na vše, co se tam před vaším vnitřním zrakem a sluchem odehrává.

Mou rolí je naslouchat dění, být s Vámi a pomoci Vám ve chvílích, kdy to je zapotřebí.

Po dokončení Vaší cesty je čas na pomalý návrat zpět do pokoje a do "vnější reality".

Tato cesta trvá obvykle 1,5 - 2 hodiny.

V následujících dnech pak probíhá integrace, otisk do každodenní reality. Nejste sami, jsme v kontaktu a podporu vám mohou dodat i Bachovy esence.