Transformační koučink

transformační koučink


Transformační koučink je takový druh práce, kdy se společně díváme hlouběji dovnitř. Odkrýváme zajeté vzorce a zvyklosti a hledáme nejvhodnější cesty, kudy tyto vzorce a zvyklosti přepsat, aby bylo lépe. Nahlížíme dovnitř, aby se něco mohlo pootočit, změnit. Abychom mohli dělat věci jinak. A v neposlední řadě nahlížíme dovnitř, abychom si uvědomili, co je pro nás podstatné, co je základ, na kterém vše stojí, ze kterého vše vychází. Jde o hledání rovnováhy, vnitřní spokojenosti a zdravého zacílení.

Při koučování můžeme hledat Vaše osobní Ikigai, ale také se můžeme věnovat jinému, konkrétnímu tématu, které Vás pálí. Hranice mezi koučováním a terapií bývá úzká. Někdy se ukazuje, že zajeté vzorce jsou velmi silné, spojené se zraněním. Nebo chceme jít pro pochopení a narovnání hlouběji. Pak je na místě kombinace s terapií. Vše vždy závisí na individuální situaci a domluvě s klientem.

IKIGAI koučink

Ikigai je japonský výraz vystihující uspokojení se smyslem - naplněním svého života. Každý z nás má dary a danosti, které se ho doprovází napříč životem a nějak se vyvíjí. Činnosti a postoje, v nichž jsme silní, máme je rádi a umíme v nich být ostatním přínosem a oporou. Říká se, že osobní Ikigai je důvod, proč vstát každý den znovu z postele a věnovat se i malým, "bezvýznamným" činnostem.

Ikigai není o hledání velkolepého ohromujícího cíle našeho konání. Ikigai je o hledání podstaty a naplnění našeho bytí. Nalezení naší "mise", která je s našimi danostmi nejen v souladu, ale naopak se často ukazuje, že jsou pro ni klíčové. Jde o pojmenování vlastních daností a darů a nalezení vnitřní spokojenosti a radosti v každodenních činnostech. 

Ikigai koučink nám umožňuje celistvý hluboký pohled na sebe sama, na náš život. Pomáhá porozumět sobě samému, hledat směr, naplnění a uspokojení. 

Na obrázku můžeme vidět oblasti, které se v rámci Ikigai koučinku mapují...

Ikigai koučink je hodně o práci se sebou samým, o poznávání se. Klient se v mezidobí mezi sezeními věnuje podle svých možností úkolům a otázkám.